Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon a szerződés létrejöttét követően (SAVARIA AGROKER Kft. telephely: 9700 Szombathely, Pálya utca 5. E-mail: support@kertezskedj.eu a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.
Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk telephelyére.
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint a cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.
A termék visszaérkezését követően, ha történt pénzügyi teljesítés, haladéktalanul teljesítjük a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Elállási joga gyakorlása során használhatja a letölthető elállási nyilatkozat mintánkat is az ügyintézés meggyorsítása érdekében.